Jóga pro seniory

Lekce jsou vždy připravovány s ohledem na kondici, zdravotní stav a specifické potřeby seniorů.
Lektor každou ásanu (jógovou pozici) vysvětlí, předvede, popíše zdravotní účinky a v kterých případech není vhodné pozici provádět, popřípadě nabídne jinou variantu – abyste se vždy cítili dobře.
Součástí každé lekce je úvodní krátké uvolnění a koncentrace pomocí dechových technik, poté následují jemné protahovací cviky, ásany a závěrečná relaxace.
Lekce také respektují denní dobu. Dopoledne, a především ráno je vhodný jiný druh jógy než třeba večer.

-> CENÍK lekcí

Cvičitelka: Eliška Dvořáková Trochová

-> ROZVRH cvičení